۱۱ مطلب با موضوع «فرمول ها :: توابع متنی» ثبت شده است

Value

کاربرد Value :

تبدیل داده متنی به داده عددی

نحوه استفاده از فرمول :

value(from this text)

مثال :

value("1.2365") = 1.2365
value("hello") = ERROR


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Trim

کاربرد Trim :

حذف فضاهای غیر ضروری در متن داده شده

نحوه استفاده از فرمول :

trim(this text)

مثال :

trim(" unusally spaced text ") = unusually spaced text


http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Substitute

کاربرد Substitute  :

جایگزین کردن کاراکتر داده شده به جای کاراکتر مورد نظر در یک متن.

نحوه استفاده از فرمول :

substitute(کاراکتر جایگزین،کاراکتر مورد نظر در متن،متن مورد نظر)

مثال :

substitute("احمد مرادی=("احمد", "علی", "علی مرادی
substitute("123-123-1234","-","") = 1231231234

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Rept

کاربرد  Rept  :

تکرار یک متن به تعداد مشخص شده در فرمول.

نحوه استفاده از فرمول :

rept(تعداد تکرار ، متن دلخواه)

مثال :

rept("|",5) = |||||
rept("And", 2) = AndAnd

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Proper

کاربرد  Max  :

تبدیل حرف کوچک به حروف بزرگ.

نحوه استفاده از فرمول :

proper(this text)

مثال :

proper("hello world") = Hello World
proper("Hello world") = Hello World

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Mid

کاربرد  Mid  :

قسمتی از یک متن را با تعیین پارمترهای معین برمی گرداند.

نحوه استفاده از فرمول :

mid(تعداد حرف ها در خواستی،شماره حرف آغازی ،متن مورد نظر )

مثال :

mid("hello",2,3) = ell
mid("hello",2,99) = ello

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Lower

کاربرد  Lower  :

  تبدیل متن به حروف کوچک.

نحوه استفاده از فرمول :


lower(this text)

مثال :

lower("Hello") = hello
lower("hEELo") = hello

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Len

کاربرد  Len  :

تعداد کاراکترهای یک داده متنی را مشخص می کند .

نحوه استفاده از فرمول :

len(of this text)

مثال :

len("hello") = 5
len(A1) = تعداد کاراکترهای سلول مورد نظر را مشخص می کند

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Left

کاربرد Left  :

برداشتن یک متن در سلول از سمت چپ.

نحوه استفاده از فرمول :

left(from this text, this many letters)

مثال :

left("ABC", 1) = A
left(A1,5) =  نمایش 5 کارکتر اول سلول مورد نظر

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

Find

کاربرد Find :

جستجوی موقعیت یک حرف در یک کلمه.

نحوه استفاده از فرمول :

find(this, in this text, [start here])

مثال :

find("e","hello") = 2
find("m","hello") = ERROR

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل