۱۲ مطلب با موضوع «فرمول ها :: توابع منطقی و مرجع» ثبت شده است

Countblank

کاربردCountblank :

شمارش سلول های خالی در محدوده تعیین شده.

نحوه استفاده از فرمول :

countblank(in this list)

مثال :

countblank(list) = شمارش سلول های خالی در محدوده

http://excelhouse.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل

And

کاربرد And :

بررسی صحت تمام شرایط تعریف شده در فرمول

نحوه استفاده از فرمول :

and(list of conditions)

مثال :

and(true, false) = false
and(true, true) = true

** کاربرد این فرمول در ترکیب با فرمول های دیگر (مانند if ) مشخص می شود.

http://excelhouse.blog.ir/

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خانه اکسل