سلام

فرض بفرمایید شما می خواهید در یک سلول عدد کمتر از 1500 وارد نشود و یا اینکه می خواهید تنها اجازه ورود اعداد بین 0 تا 10 را به یک سلول بدهید و یا داده های ورودی کمتر از 4 کاراکتر نباشد و ....

در این صورت سلول مورد نظر را انتخاب نمایید و به مسیر data>data validation  بروید همانطور که می بینید پنجره ی data validation روی صفحه باز شده است.

در این پنجره شما می توانید از قسمت allow شرط های مختلفی را برای ورود اطلاعات به سلولی که انتخاب شده است را تعیین کنید که هر کدام را مختصر توضیح خواهم داد :

whole number : اگر می خواهید اعداد درون سلول بزرگ تر ، مساوی، کوچک تر و.... از یک عدد صحیح باشد این گزینه را انتخاب کنید .

Decimal : اگر می خواهید اعداد درون سلول بزرگ تر ، مساوی، کوچک تر و.... از یک عدد اعشاری باشد این گزینه را انتخاب کنید .

 list : توضیحات

Date : اگر می خواهید تاریخ درون سلول بزرگ تر ، مساوی، کوچک تر و.... از یک تاریخ باشد این گزینه را انتخاب کنید .

Time : اگر می خواهید زمان درون سلول بزرگ تر ، مساوی، کوچک تر و.... از یک زمان باشد این گزینه را انتخاب کنید .

Text length : اگر می خواهید کاراکتر درون سلول بزرگ تر ، مساوی، کوچک تر و.... از یک تعداد کاراکتر مشخص باشد این گزینه را انتخاب کنید .

نظرات و سوالات خودتون رو با ما در میان بزارید.

http://excelhouse.blog.ir/