با سلام خدمت دوستان

برای ترسیم یک نمودار جعبه ای ابتدا اطلاعات ابتدایی را با استفاده از فرمول ها و روابطی که در فایل ضمیمه موجود می باشد به شکل نهایی خود تغییر می دهیم.

دریافت ترسیم نمودار جعبه ای در اکسل
عنوان: نمودار جعبه ای
حجم: 44 کیلوبایت

پس از اینکه اطلاعات را به شکل فایل ضمیمه تغییر دادیم به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم :

1. ابتدا محدوده مربوط به ( Q3-Q2, Q2-Q1 , Q1  ) را از قسمت اطلاعات نمودار انتخاب و از قسمت ترسیم نمودار ستونی "STAKED COLUMN" را انتخاب می کنیم.

نمودار جعبه ای

2. از روی نمودار قسمتی که مربوط به "Q1" می باشد رو کلیک راست کنید و از format data series و از fill گزینه no fill رو انتخاب کنید تا قسمت مربوط به چارک اول در نمودار محو بشه.

نمودار جعبه ای -2

3. از روی نمودار محدوده "Q1" رو انتخاب و از layout و از error bars گزینه more error bar option رو انتخاب کنید . قسمت direction رو روی minus و error amount رو روی custom قرار بدید . از custom روی specify value کلیک کنید و negative error value رو محدوده ای " چارک اول - داده پرت از پایین " که برای داد ها در چند ستون کنار هم ایجاد کردید قرار بدید.

نمودار جعبه ای

4. از روی نمودار محدوده "Q3-Q2" رو انتخاب کنید و از layout و از error bars گزینه more error bar option رو انتخاب کنید . قسمت direction رو روی plus و error amount رو روی custom قرار بدید . از custom روی specify value کلیک کنید و positive error value رو محدوده ای " داده پرت از بالا - چارک سوم " که برای داد ها در چند ستون کنار هم ایجاد کردید قرار بدید.

نمودار جعبه ای -4